leura_tunnus_valk.png
LEURAN TILA • LEURA GÅRD
leura_oksa.png

Leuran tila sijaitsee Mustionjoen idyllisissä rantamaisemissa Karjaalla. Leura mainitaan jo 1500-luvulta peräisin olevissa lähteissä yhtenä neljästä tilasta Mangårdin kylässä. Läpi vuosien tilalla on viljelty viljaa ja pidetty kotieläimiä. Vuonna 2014 tila siirtyi Ulrika Dahlbergin omistukseen, oltuaan Ulrikan suvun omistuksessa 1600-luvulta lähtien.  Sukupolvenvaihdoksen jälkeen tila on erikoistunut norjalaisten rygjalampaiden kasvatukseen. Tänään pelloilla kasvaa luomuviljeltyä nurmea ja heinää lampaiden ja tilan yksityistallin hevosten rehuksi.
 

***

Leura gård ligger i det idylliska landskapet vid Svartån i Karis. Leura nämns redan i källor från 1500-talet som ett av fyra hemman i Mangård by. Under åren har gårdens verksamhet bestått av spannmålsodling och husdjursskötsel. År 2014 tog Ulrika Dahlberg över gården, efter att den funnits i Ulrikas släkts ägor ända sedan 1600-talet. Efter generationsskiftet utökades verksamheten med får av den norska rasen Rygja. På åkrarna odlas idag ekologisk vall som betesmark och hö åt fåren och hästarna i gårdens privatstall.
 

***

leurapipobanneri21.jpg
Tuotteemme • Våra produkter

 Omien lampaiden
villasta kehrättyä lankaa,
lampaan ja karitsan
lihaa sekä taljoja.
• Garn av egna fårs ull,  
lamm- och fårkött
samt fårskinn.

 

***

lammas.jpg
Lammasfarmi • Fårfarm

Kasvatamme rygjalampaita, jotka soveltuvat hyvin sekä lihan- että villantuotantoon.
Vi föder upp rygjafår, som lämpar siga både för kött- och ullproduktion. 

 

***

leura_talviheppa.png
Yksityistalli • Privatstall

Tallillamme on sisä- ja ulkokarsinapaikkoja sekä pihattopaikkoja.
• Vårt stall har ute- och inneboxar samt lösdriftsplatser.

***

LAMMASFARMI & YKSITYISTALLI • LAMMFARM & PRIVATSTALL

LEURAN TILA • LEURA GÅRD

Ulrika Dahlberg

Mangårdsvägen 616
10300 Raseborg
Finland

ulrika.dahlberg@iki.fi
tel. 040 0821577